LAT   РУС   ENG  
GALVENĀ LAPA
MŪSU PROJEKTI
TEMPLIEŠI ŠODIEN
GALERIJA
LINKI
KONTAKTI
 
BRUŅINIEKU SKOLA
 
 
             Mūsu projekti > Mantojums 1
 
 
Nr. PRO-1
Projekta apraksts

Vispārējs projekta nosaukums:
Mantojums 1
Projekta sadaļa: Bruņinieku skola

Projekta īss apraksts:
Šis projekts tiek īstenots ar biedrību Balticum Ordo Templi (Baltijas Templiešu ordenis OSMTJ Beļģija) un Training and Research Centre of European practical fencing and self-defense “Combata Danza Macabra” palīdzību. Tas nav fakultatīvs pulciņš, bet vieta, kur ar rotaļu palīdzību mācīties tradicionālo dzīves principu un uzskatu filozofiju. Šī iemesla dēļ Bruņinieku skola var kļūt par svarīgu posmu Jūsu bērna attīstībā. Dejas un zobenu cīņas (paukošana) vienmēr tikušas uzskatītas par aristokrātiskiem fiziskiem vingrinājumiem. Tie palīdz stiprināt muskulatūru, trenēt reakciju, veidot stāju un kļūt cēlsirdīgiem. Bērni, mācoties seno zobenu cīņu un balles dejas, iegūst graciozitāti un ārēju pievilcību. Bērns attīstās ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Rotaļājoties bērni uzzinās par uzvedības etiķetes noteikumiem, apgūs mākslu un kultūru, kļūs disciplinētāki, viņiem tiks ieaudzināta darba mīlestība un atklāsies viņu radošais potenciāls. Apmeklējot šīs nodarbības, bērnam būs iespēja rotaļu formā apgūt:
- fiziskus vingrinājumus cīņas mākslā un pašaizsardzībā;
- etiķetes noteikumus;
- viduslaiku dejas;
- padziļinātas zināšanas vēsturē, kultūrā un mākslā.

Bērns apgūst tradicionālo vērtību pamatus, proti, tādi jēdzieni, kā ģimenes nozīmīgums, gods, dotā vārda spēks, vīrišķība, vājākā aizsargāšana, savstarpējā palīdzība, atsaucība, mērķtiecība, neatlaidīgums un cieņa pret citiem cilvēkiem.

Bērnu vecuma grupa:
Dažāda vecuma bērnu grupas, kas sastāv no vismaz 4 (četriem) 7-18 g.v. skolēniem.

Projekta ilgums:
2013. gada marts – 2014. gada marts. Projektā var iesaistīties jebkurā laikā. Lēmums par projekta termiņa pagarināšanu vai izbeigšanu tiks pieņemts 2014. gada marta mēnesī.

Projekta pamati

Projekta mērķis:
Lietderīgas nodarbes organizācija bērniem no trūcīgām un nelabvēlīgām ģimenēm no mācībām brīvajā laikā. Bērnu un pusaudžu fizisko, garīgo un radošo spēju attīstīšana. Bērna personības veidošana, atbilstoši labākajām bruņinieku tradīcijām.

Projekta uzdevumi:
1. Tradicionālo vērtību un morāles kritēriju veidošana jauniešiem.
2. Vietas radīšana, kur bērni no mācībām brīvajā laikā varētu pilnveidot sevi un vienlaicīgi būtu pasargāti no “ielas kaitīgo faktoru” ietekmes.
3. Mākslas un vēstures mīlestības ieaudzināšana bērnos.
4. Apmācīt bērnus senatnīgiem zobenu cīņas paņēmieniem, tautiskām dejām, lai varētu piedalīties īpašos turnīros un kultūras festivālos.

Nodarbību formas:
Zināšanas par Latvijas un Eiropas vēsturi un kultūru, etnokultūras tradīcijām, folkloru, viduslaiku dzīves īpatnībām (nodarbību, lomu spēļu laikā, skatoties dokumentāli-vēsturiskās filmas, festivālos, svētkos, ekskursijās). Piedalīšanās ar saviem vecākiem ģimenes viduslaiku mākslas izstāžu rīkošanā, ekskursijās, tostarp apmeklējot vēsturiskās vietas un objektus, kam seko dalīšanās ar saviem iespaidiem un tematisko radošo darbu prezentēšana.

Nepieciešamas pamatzināšanas, prasmes un spējas:
Nav nepieciešamas.

Projekta īstenošanai nepieciešamie materiāli un resursi:
Ziedojumi.
Nepieciešamo materiālu (inventārs, ekipējums, kostīmi) un telpu nodarbībām nodrošināšana.

Citi resursi:
Konsultācijas.
Ieteicams piesaistīt sponsorus.
Sadarbība ar valsts iestādēm un pašvaldībām.

<<< Atpakaļ
 

"Balticum Ordo Templi" biedrība,
Reģistrācijas numurs: 40008161004
E-mail: bot@templars.lv
Tālr.: +371 277 877 81

 
Copyright © Balticum Ordo Templi. All rights reserved.