Saskaņā ar Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri apņemas veicināt:

Saskarsmes veicināšanu starp cilvēkiem, ko veido solidaritāte un savstarpējā palīdzība;

Cilvēku apmācību un viņu ētisko un intelektuālo talantu attīstību mūsdienu un nākotnes sabiedrībai;

Cilvēku garīgās un morālās dzīves uzlabošanu, kā arī sociālās grupas, kuras sastāvā viņi ir un institūcijas, kas tos pārvalda;

Trūcīgo atbalstu un labklājību ar labdarību;

 Piemērotu un saskaņotu uzvedības praksi, kas balstīta uz jaunas garīgās un morālās elites izpausmes piemēra;

Ideālu, universālu, materiālu un garīgu vērtību, kas piešķir vienlīdzību visiem cilvēkiem īstenojot savus pienākumus un tiesības, ārpus ieradumu, dzīvesveidu un koncepciju ierobežojumiem.