Ordeņa Misija

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri apņemas veicināt:

 Saskarsmes veicināšanu starp cilvēkiem, ko veido solidaritāte un savstarpējā palīdzība;

 Cilvēku apmācību un viņu ētisko un intelektuālo talantu attīstību mūsdienu un nākotnes sabiedrībai;

 Cilvēku garīgās un morālās dzīves uzlabošanu, kā arī sociālās grupas, kuras sastāvā viņi ir un institūcijas, kas tos pārvalda;

 Trūcīgo atbalstu un labklājību ar labdarību;

 Piemērotu un saskaņotu uzvedības praksi, kas balstīta uz jaunas garīgās un morālās elites izpausmes piemēra;

 Ideālu universālu, materiālu un garīgu vērtību, kas piešķir vienlīdzību visiem cilvēkiem, īstenojot savus pienākumus un tiesības, ārpus ieradumu, dzīvesveidu un koncepciju ierobežojumiem.

Par mums

MISIJA

Atbilstoši Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri apņemas veicināt...

PAMATI

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri dala kopējas vērtības...

MĒRĶI

Ordeņa darbība tiek veikta vairākos līmeņos, galvenie ir...