Ordeņa Mērķi

Ordeņa darbība tiek veikta vairākos līmeņos, galvenie ir:

 Darbība, kuras mērķis ir uzlabot katru Ordeņa Biedru kā personību;

 Katra Ordeņa Biedra individuālā ekumēniskā, ētiskā un labdarīgā darbība rada ietekmi uz viņa vidi un cilvēku loku, un tā nav saistīta ar sektām vai politiskām aktivitātēm;

 Attiecību un brālīgo saišu izveide, uzturēšana, paplašināšana un padziļināšana ar visām labprātīgām un likumīgām organizācijām un bruņinieku iedvesmas rīkojumiem, kas balstās uz pilnīgu savstarpēju cieņu, ciktāl tas atteicas uz īpašībām, struktūrām un vadību, un ievērojot principu par neiejaukšanos to atšķirīgajā darbībā;

 Viduslaiku Latvijas un Eiropas garīgo un kultūras tradīciju rekonstrukcija, atjaunošana un attīstība;

 Intereses par Latvijas un Eiropas vēsturi rosināšana jaunatnes vidū, vēstures pētniecības veicināšana;

 Bruņinieku gara audzināšana, humanitāro tradīciju rekonstruēšana un mūsdienīga bruņinieka tēla popularizēšana;

 Templiešu ordenim raksturīgās humanitārās darbības atjaunošana un turpināšana, tai skaitā labdarības veikšana;

 Viduslaiku pilskalnu (senpilsētu) rekonstrukcija, izpētīšana un izveidošana (tai skaitā viduslaiku dzīves veida atdarināšana) un atbalsts infrastruktūras aprīkošanā ap vietējiem viduslaiku arhitektūras objektiem;

 Vēsturisko festivālu, vēsturiskās tematikas sporta nodarbību, nometņu, izbraucienu un ekskursiju pa kultūrvēsturiskām vietām un objektiem Latvijā un Eiropā organizēšana, un citu pasākumu rīkošana;

 Ar Ordeņa darbību un Ordeņa Biedru labu piemēru, veicināt plašākas sabiedrības saturīgāku, aktīvāku un veselīgāku brīvā laika pavadīšanu, kā arī sabiedrības dzīvesveida uzlabošanu un pilnveidošanu;

 Ordeņa un Ordeņa Biedru ideju un darba sasniegumu popularizēšana, kas saistīti ar Ordeņa mērķu īstenošanu.

Par mums

MISIJA

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri apņemas veicināt...

PAMATI

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri dala kopējas vērtības...

MĒRĶI

Ordeņa darbība tiek veikta vairākos līmeņos, galvenie ir...