H.E.M.A.

Historical European Martial Arts/ Vēsturiskās Eiropas Cīņu mākslas

Mēs esam pārliecināti, ka ārkārtīgi svarīgs uzdevums visai mūsdienu bruņniecībai, papildus tam, ka darbojamies sociālajās un labdarības jomās, ir arī ar viduslaiku bruņniecību tieši saistītu zināšanu un tradīciju saglabāšana un tālāk nodošana.

Lielākajai daļai no mums vārds Bruņinieks asociēsies ar zobenu un spēju ar to rīkoties (papildus Skaistās dāmas pielūgsmei). Mums ir gluži dabiski, ka mūsdienu bruņniecības pārstāvjiem ir jābūt vismaz pamatiemaņām galvenā bruņinieka simbola apgūšanā.

Protams, 21. gadsimtā šīs zināšanas tiek izmantotas un pielietotas kā kultūrvēsturisks mantojums. Taču arī viduslaiku ieroču tehnikas apguve ir lieliska iespēja fiziskām aktivitātēm, veselības veicināšanai un bruņnieciskā gara attīstībai.

Tāpēc Balticum Ordo Templi piedāvā saviem biedriem un visiem interesentiem atklāt burvīgās mākslas aizraujošo pasauli!