Ordeņa Pamati

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedriem ir kopējas vērtības:

Mantojums – garīgo Templiešu un bruņinieku mantojuma pilna apzinība, kas mums no attālinātas pagātnes tika nodots daudzu templiešu un bruņinieku upurēšanas dēļ, gadsimtu laikā kļuva par spīdzināšanas, melu un apmelošanas objektu, ar nepārvaramu klusumu un nodevību, konstruktīvas domas un par rīcības atbildību mantojumu, ko mēs apzināmies un esam pieņēmuši.

Ticība – ticot cilvēku kopīgajai identitātei, taisnīgumam un radošajai varai, spējai ciest un nožēlot grēkus, savos dzīvīgajos prātos un pareizajā izvēlē cilvēka patiesajā cieņā.

Uzticība – uzticoties cilvēka mūžīgajiem centieniem pilnveidoties un viņu spējām traucēt ļaunumam un atmest to, būt taisnīgam, jutīgam, aktīvam un objektīvam, apņēmīgā prāta izturībā, ko nevērtē ar attieksmi, apņēmies runāt un rīkoties ar intelektuālo godīgumu, solidaritātes un morālās stingrības garu, gan publiskajā, gan privātajā dzīvē.

Pārliecība – pārliecināts, ka fakts, ka cilvēka identitāte tiek atzīta faktiskās prakses un dzīvesveida disciplīnā, solidarizējoties ar partneriem un citiem cilvēkiem neatkarīgi no rases, reliģijas, politiskajiem uzskatiem un sociālekonomiskā statusa, veido cilvēkā gan patiesus, gan līdzsvarotus sabiedrības pamatus.

Drosme – spējīgs atbildēt uz visiem trešās tūkstošgades sabiedrībai izvirzītajiem izaicinājumiem, pastāvīgi cīnoties pret regulāru barbarismu, kas izriet no kultūras trūkuma, no neiecietības, rasisma, naida un varas augstprātības ar cilvēku, īpaši vājo un cietušo, garīgo un materiālo dzīves uzlabošanu.

Kalpošana – darbības virzītas uz Ordeņa pamatu un ideālu realizēšanu.

Par mums

MISIJA

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri apņemas veicināt...

PAMATI

Atbilstoši Ordeņa Statūtiem un Ordeņa morāles un ētikas kodeksa principiem, Ordeņa Biedri dala kopējas vērtības...

MĒRĶI

Ordeņa darbība tiek veikta vairākos līmeņos, galvenie ir...